Samenwerking

Behouden Huys: professioneel als het nodig is
Veel van onze gasten ervaren Sigrid’s Garden als een schouder, een steun in de rug waar ze echt wat aan hebben. Maar soms is onze ondersteuning niet voldoende. Bijvoorbeeld wanneer u te kampen heeft met angsten, somberheid en verdriet waar extra aandacht nodig is. Of wanneer u het gevoel heeft dat u de greep op het leven kwijt bent. Extra begeleiding en psychische ondersteuning kunnen u dan helpen. Dat is het terrein van professionele zorgverleners. Wij werken nauw samen met het psycho-oncologisch therapiecentrum Het Behouden Huys uit Haren en 2 x per week heeft de psycholoog spreekuur in ons inloophuis
Meer informatie vindt u op hun website: www.behoudenhuys.nlVoor een afspraak met een psychosociaal therapeut in Sigrids Garden kunt u bellen naar: 050 406 2400

Treant zorggroep, lokatie Scheper, Bethesda en Refaja
Het overgrote deel van onze inloopgasten heeft de behandelend specialist binnen de Treant zorggroep. Inloophuis Sigrid's Garden is de schakel tussen de formele en informele zorg. Er is nauw contact met alle specialisten die met kanker te maken hebben.
Meer informatie vindt u op de website: www.treant.nl . 0591-691911

Een vast onderdeel van de zorgverlening
Sigrid’s Garden is door haar activiteiten en haar netwerk een belangrijke schakel geworden in het ondersteunen van mensen tijdens en na kanker. We zijn voortdurend met zorginstellingen en medische zorgverleners, zoals huisartsen en wijkverpleegkundigen in gesprek om nog meer naamsbekendheid te krijgen.

Stichting Breiboezem heeft als doel vrouwen die getroffen zijn door borstkanker en een amputatie hebben ondergaan, gratis te voorzien van gebreide borstprothese(s). Een goed alternatief voor siliconen protheses, afwisselend te gebruiken. Comfortabel, lichtgewicht, ademend, wasbaar en voelen 'écht' aan. Vrijwilligers breien de borstprotheses. De gebreide protheses zijn van 100% katoen, om huidirritaties te voorkomen en hebben een lichtgewicht vulling.   
Geïnteresseerd in een breiboezem?  Meldt u aan op:  www.breiboezem.nl 
Het wijst zich vanzelf, lukt dit niet neem dan contact op met:
Agnes Tienstra:  breiboezemsdrenthe@gmail.com 

 

Sigrid’s Garden is een belangrijke schakel in de zorgketen.